Torheim Pharmaceuticals AS — Din partner for helseinnovasjon™

Ring oss: +47 996 47 452

    Du er her

    • Du er her:
    • Hjem > Om oss > Din partner for helseinnovasjon™

Din partner for helseinnovasjon™

Vi er en liten men allsidig aktør i et spennende utviklingsmiljø. Daglig leder Eirik Torheim er utdannet farmasøyt og forsker (immunolog) ved Universitetet i Oslo. I tillegg er han en erfaren prosjektleder, entreprenør og innovatør. Selskapets tjenester kjennetegnes ved fire kjerneverdier: Kvalitet, fleksibilitet, punktlighet og anvendelighet. Kvalitet fordi vi alltid søker å finne den beste løsningen for våre kunder. Fleksibilitet fordi ingen oppdrag er like. Punktlighet for forutsigbarhet i samarbeidet. Anvendelighet for å sikre at arbeidet vårt kommer pasientene til gode.

Både oppstartsselskaper og etablerte selskaper innen bioteknologi/farmasi/medisinsk teknologi kan kontakte oss for bistand. Vi har fokus på utvikling av nye produkter og løsninger, og vil bistå i verdiskapingen på beste måte ut fra selskapenes modningsgrad. Ønsker du å vite mer om hva vi kan gjøre for DITT selskap? Da håper vi du lar høre fra deg, for eksempel gjennom vårt kontaktskjema. Se også de ansattes kontaktinformasjon nedenfor.

 

Våre tjenester

Entreprenørskap

Det er utfordrende å etablere ny virksomhet. Til utviklingen av egen teknologi kommer administrative utfordringer av mange slag, og ikke minst kan det være krevende å sikre finansiering av selskapet i en etableringsfase. Vi kjenner utfordringene og kan hjelpe deg igjennom dem. Kontakt oss for mer informasjon

Innovasjon

Innovasjon handler om å utvikle løsninger som er nye, nyttige og nyttiggjorte. Dette er en teknikk vi bruker målbevisst for å løse utfordringer og skape muligheter. Målet, det er å levere produkter og tjenester som har verdi, både for våre kunder og for pasientene. Kontakt oss for mer informasjon

Forskning

Gode forskere tester utrettelig egne og andres hypoteser, med mål om å avdekke ny viten. Vi utvikler produkter og tjenester basert på forskning, men kan også utføre forskning selv. Blant annet utfører vi preklinisk forskning, eller validering av slik forskning. Vi kan også bistå ved kliniske utprøvinger. Kontakt oss for mer informasjon

Utvikling

Utviklingen av biomedisinske produkter og tjenester bør så langt det er mulig skje i samarbeid med behandlere og brukere. Slikt samarbeid kan ta mange former, men noe av det vi bistår med er brukerundersøkelser, intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Disse gir et godt kunnskapsgrunnlag for det videre utviklingsarbeidet. Kontakt oss for mer informasjon

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse for utviklingsprosjekter innen biomedisin, og i helsetjenesten for øvrig. Vi kan også yte bistand på andre nivåer av prosjektorganisasjonen. Et prosjektsamarbeid kan med fordel innledes allerede i forbindelse med søknad om finansiering av prosjektet, der dette er aktuelt. Kontakt oss for mer informasjon

Finansiering

Hjelpemiddelapparatet for oppstartsselskaper i Norge og Europa er betydelig, og inkluderer aktører som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og EU. Vi har erfaring med disse og flere, og kan bistå med planlegging og utforming av søknader som gir gevinst. Kontakt oss for mer informasjon

Våre ansatte

Eirik Torheim
Daglig leder

+47 905 88 644
eirik@torheim.no

Farmasøyt og forsker. Har ledet Torheim Pharmaceuticals siden oppstarten i 2011